Ceklio krašto istorija
Kalba ir genetika
Žodynėlis

Pietų kuršių (douninkų) kalba
Lietuvių kalba                                 
A
aplei                                                          apie
apėntaas                                                    vėl
atkalnė                                                      kalvos šlaitas
apgerbtė                                                    apsivalyti
atvarslaa                                                    vadžios
akis                                                          akivaras
austė                                                        mušti
altaracija                                                   apžavėti
avelės                                                        kačiukai(medžio)
apcūgos                                                     kerp.replės
apzajee                                                     apvadai
abrūsos                                                     rankšluostis
aptaa                                                         apsiuvai
alasus                                                       triukšmas
atkragintė                                                  atlošti
aparpoulis                                                  apalpimas
abletūra                                                     durų, langų apvadai
abraks                                                       pilna duonos riekė
alkierius                                                     prieangis
apvartis                                                     plona virvelė
anam                                                         jam
apvažus                                                     švarus
atkaktė                                                      atkeliauti
aklis                                                          musė(didelė)
aplei                                                          apie+aplink
aimatas                                                     juokai
al                                                              priež.
b
bestėjė                                                      velnias
bėzos                                                        plaukų kasa
blaivus                                                       melsvas
blėndė                                                       medžio rūšis
brags                                                         šienas sukrautas ant karties
bodynė                                                      laidotuvės(dalis)
būnts                                                         ryšulys
babaužis                                                    vaikų baidyklė
bonga                                                        pabaiga
blezdinga                                                   kregždė
balvuons                                                    baidyklė?                                                                  
bezdaa                                                      alyvos
bokštus                                                      bailus
bimbals                                                      arklinė musė
budinkaa                                                     pastatai
batvėnis                                                     burokas
baronka                                                     riestainis
bakanis                                                      pagrandukas
boužė                                                        senovinės svarstyklės
balas                                                         plūkės
baltgalvė                                                    ramunė
bakėnbardaa                                              žandenos
blouzgaa                                                    pleiskanos
beigelis                                                      pyrago rūšis, batonas
(ont)borgas                                                skolon
blaškaa                                                      kartys
braižytis                                                     triukšmauti, belstis
bryzos                                                       gabalas
babkas lapaa                                              lauro lapai
brėidgauree                                               sąmanos
bruoma                                                      vartai
bruokytė                                                    nepripažinti, atmesti
bėškis                                                       truputis
bolė                                                           adatos galas-storgalis
bėržiuotė                                                   žymėti lauke- parodant kur pasėta  
bakava                                                       lauko virtuvė  
c                                                                           
 
cyrulis                                                        vieversys
ciku                                                           tylėk
ceravoti                                                     adyti
č
čydytėis                                                     tyčiotis
čiokors                                                       stogo viršus, kraigas
čalada                                                       būrys
čamalaa                                                     svarstyklės
češtaa                                                       čia+štai
čiopinietė                                                    liesti             
čiopryna                                                     suvelti plaukai     
d
drepintė                                                     drapstytė
drūkts                                                        storas
dėkts                                                         stiprus
darytėis                                                     rengtis
dėcėns                                                       peilis
drėngtė                                                      sunešioti, gadinti
drobynas                                                    kopėčios
doborkė                                                     gili vieta upėje
dumplekės                                                 arklinio vežimo šonai
dvilinkis                                                      apklotas
doršlioks                                                    kiaurasamtis
druotės                                                      stora viela
dekis                                                         užklotas, užtiesalas
dabarčiou                                                   šiuo metu, dabar
drioužie                                                     juosta
dėšlios                                                       vežimo dalis-(vairavimui)
dėdėlee                                                     labai
e
eila                                                            eilė
ėsti(iestė)                                                  valgyti
epušė                                                        drebulė
ermydelis                                                   triukšmas
ėpciaa                                                       arkio raginimas
g  
gedautė                                                     ilgėtis  
gerbtė                                                       valyti
glousnioutėis                                              glamonėtis
gaidelee                                                     voveraitės
gardės                                                        vežimo šonai
gintėis                                                        vytis
gruobaa                                                      žarnos
gonkas                                                       prieangis
grocė                                                         kruopos
gėmbė                                                       kabykla
godė                                                          galąstuvas
geronkštis                                                   krūminis dantis
gedautė                                                     pasigesti
gardakolis                                                    žolės rūšis-..
goirė                                                          maža žuvelė
gaards                                                        aptvaras
gorbs                                                         aptvaras kiaulėms
gervuoks                                                    prietaisas bulvėms kasti
gūžys                                                         skilvis
gėžos                                                         tarnas
gravė                                                         griovys
i
iškernuotė                                                  išplūsti
iškėltė                                                        išsiruošti, išeiti
išlėižis                                                         tarpupirštis
išpeizavuotė                                                paniekinti
įrinki                                                           aplinkui
istrakalaa                                                     instrumentai
išeinama                                                     tualetas
įrajėnė                                                        indas gyvoms žuvims
įkaliavuotė                                                   įtikinti, motyvuoti
j
jaukus                                                        ramus, patikimas
jotryna                                                       durų spyna(įleidžiama)
jiepkis                                                         akligatvis                                                    
juoberis                                                      sugulovas, meilužis
jauja                                                          daržinė linams ir pan.
ješis                                                           kirvis
jetitvailiok                                                   žodelis nuostabai išreikšti
k                                                                
kačerga                                                      žarsteklis
kęstės                                                        neštuvai šienui
kėtoriou                                                     kitu keliu
klejus                                                         linų sėmenų sriuba
kriokee                                                       ramentai
kaltūns                                                       suvelti plaukai
konvalija                                                     pakalnutė
kuolytė                                                       girti
kaplis                                                          kauptukas
kiesalis                                                        kelmas
krioštė                                                        grūsti
                                                                 kėrnabūrys žmonių
krėtė                                                         kelnių dalis(tarpkojo)
koncesija                                                    autobusas
kamašaa                                                     pusbačiai
kūvalda                                                       kūjis
kartuotė lašiėnee                                                               šoninė
knakis                                                         kalbantis per nosį žmogus
karšynčius                                                   slaugomas senas žmogus
klumpee                                                     klumpės
kavoti                                                         slėpti
kontėns                                                      patenkintas
kaiptė                                                        alpti
konkuols                                                     miltų kukuliai
kėnis                                                          guolis
kiuocis                                                        krepšys
koisis                                                          uodas
kramė                                                        galva
kūlis                                                           didelis akmuo
kopėta                                                       krūva(šieno ar pan)
kėnklės                                                       kojų išlinkimai
kernuotė                                                    plūsti
košinti                                                        liesti
kotintė                                                       penėti
kalabans                                                     liesas arklys
kalmautis                                                    prietaisas kailiams išdirbti
karklės                                                        lengvi varteliai
kastinis                                                       valgis iš pieno, grietinės
kaštavuotė                                                  ragauti
ketvėrtainėšks                                             keturkampis
kyla                                                            išvrža
keselis                                                        tinklelis vėžiams gaudyti
kloika                                                         nevisprotis
krasė                                                          kėdė
krektė                                                        skleisti
kresnas                                                       ploni lašinių gabaliukai
krežis                                                         krepšys bulvems
kriauklaa                                                     šonkauliai
kriuoktė                                                      verkti
koisiuotėis                                                   krapštytis
koskelė                                                       skarelė
kvynaa                                                       kmynai
(už)kvemti                                                  (už)kniaubti
Kvit                                                            viskas
Konteplės                                                   šliurės
Kuorūtee                                                    kalakučiukai
Kuojatis                                                      plaktukas
Krekėna                                                      pirmasis pienas
Kuoštovis                                                    mazgotė
Klėmbaris                                                    durų rankena
Kapčius                                                       bulvių kaupas apkauptas žemėm
Kazėlkėlis                                                    mūrliotas
Krosytė                                                      sutaisyti pagal skonį
Klepčee                                                      spąstai
Kuosėna                                                     šaltiena
Korkolaa                                                     varlių mailius
Kondols                                                      branduolys
Kuodalis                                                      indas bulvėm
L
Laidaris                                                       prietvartis
Laiškus                                                       Rūgštokas, kartus
Lygmėns                                                     indas pilnas skysčio
Lingynės                                                     sūpuoklės
Lebeda                                                       ištižėlis
Lerma                                                        triukšmas
Ledžingas                                                    pačiūžos
Lakta                                                         vištų, paukščių tupėjimo vieta
Lytus                                                         lietus
Lai                                                             tegu
Lyveris                                                        laistytuvas
Luopėta                                                     kastuvas
Luopėšis                                                     lopšelis
Lėnkė                                                        dauba
Lakats                                                        skuduras, mazgotė
Lioub                                                         būdavo
Liūdė                                                         gulsčiukas
Lozgintė                                                     įaudrinti
Lepšis                                                         žioplas
Lyžaks                                                        kamino dalis
Leika                                                          piltuvėlis
Lapkė                                                         prietaisa musėms mušti
Lakūdra                                                      baidyklė, susivėlęs
Ledspėra                                                    kielė
Led                                                            vos
Lėikus                                                        atliekamas, nereikalingas
M
mėiga                                                         aruodas
mėrkals                                                       padažas
makniauka                                                   purvo duobė, piniginė
malka                                                         krūva
mėntis                                                        prietaisas bulvėm kasti
metylės                                                      pelynai
mėits                                                         kuolas
musintaas                                                   tikriausiai
mėntoris                                                     plaktuvas maistui gam.
Mizerija                                                       vargšas           
Majednus                                                    keistas
Maukna                                                      žievė
Maulelė                                                       taurelė
Mėgla                                                         rūkas
Medinynčė                                                  malkinė
Marškuons                                                   pusiau sumaišytas, pvz.: košė
Mogtė                                                        užsigeisti, rujoti apie gyvulį)
Mėslytė                                                      galvoti
Mataraa                                                      vytuvai
Maunam                                                     judam
Matuonytė                                                  apgaudinėti
Mokšis                                                        juokdarys
Marka                                                         linams merkti kūdra
Moilažuolė                                                   žolė rankoms plauti
N
Nuvoktė                                                     nusivalyti(apie gyvulius po vedimo)
Nuotrynės                                                   dilgėlės
Nagažis                                                       nevykęs žmogus
Nubongas                                                   pabaigtuvės
Nebelis                                                       nebilys
Noi, noje                                                    taip
(su)narava                                                  užsispyręs
Nuoperska                                                  antpirštis
Nertinis                                                       megztinis
Nokompee                                                  užkampyje
Nogarkaulis                                                  stuburas
Nuognee                                                    labai
Nagėnės                                                     vyžos
Nūsproga                                                    suvargęs gyvulys
Nastavuotė                                                 negalėti
Nabags                                                       ubagaus
Nebrė                                                        jaunimo pasilinksminimas, šokiai
Nakabis                                                       velnias
O
Obladė                                                       duonkepis, ūkinis pastatas
Oitė                                                           raginti
Oslans                                                        suolas
Okatytė                                                      raginti
onglys                                                        žarijos
ontejė                                                        užėjo, užlipo ir pan.                
p
pinkoulė                                                     kaulas, nugraužtas
pleštekė                                                     drugelis
puosnagas                                                  kanopos
pažabuotė                                                  pakinkyti
ploskė                                                        aukšlė
paišas                                                         suodys
palmesks                                                     lėkštė
pieras                                                         apdailos lentelės
pryštėkis                                                     valgis prieš pietus
pacoks                                                       žiurkė
pilyčia                                                         dildė
paišelis                                                        pieštukas
pliečka                                                        0,25-033l butelys
papunis                                                      ūkio savininkas
pastijuolka                                                   grietinėlė
pekla                                                          pragaras
pakajee                                                      patalpos         
pakasavoti                                                   panaikinti
papeisuokee                                                užausiai
pašals                                                         įšalas
padvada                                                     dvikinkis vežimas
perstekė                                                     žeberklas
pylė                                                           antis
pėsnuotė                                                    tingiai dirbti
potolis                                                        putinas
paluocee                                                    pastatai
prosna                                                        veidas
pačiūžas                                                      slidės
pabaluots                                                    vystyklai
palapus                                                       mėgstantis karstytis, laipioti žmogus
parkans                                                      lentelė tvorai
paslėpsnee                                                  kojų dalis, įlinkis
pastauninks                                                 ganykla arkliams
piningaa                                                      pinigai
plikt, plikt                                                    strykt, strykt
plonėms                                                     smilkinys
podrūktis                                                    storokas         
purkoutė                                                    draskyti
pustelnyčia                                                  dykynė
pončekas                                                    kojinės
pašėns                                                       rakštis
piltinynė                                                     leistinukų, miltinė sriuba
pūraa                                                         žieminiai kviečiai
plavūns                                                       smėlis, plaukiojantis
parasuodninks                                              lietsargis
parpėnaa                                                    skersiniai: ratų šonų ar pan.
paplavos                                                     pamazgos
palingvicus                                                  šoninė
pėnzelis                                                      teptukas
pėinė                                                         ūmėdė
poksis                                                         rankinis pjūklas
potolėi                                                       tolokai
perpūraa                                                     kvepalai
paliaukis                                                      pasmakris
pėmdielie                                                    besilaukianti pirmo vedimo(apie gyvulius)
premėnė                                                    piškambaris
pormons                                                     vežikas
pravuodnus                                                 veiklus
plieskės                                                      arklio pakinktai
papėntis                                                     duonos kraštas
puodė                                                        krikštasūnis
pelkė                                                         bala
Petronelė                                                   boružė
Pošks                                                         spuogas
Palevuots                                                    emaliuotas
Prispruogės                                                 girtas
Plėmti                                                        daug gerti
Papilkas                                                      pasutiniai lašai po gegtinės virimo
Pliauzelė                                                     maža rankinė?
Poišis                                                          mažas, nedidelis
Puondėivs                                                   dievas
Peiliokaa                                                     jaunos lydekos
Poplaiškee                                                   trilapis
Patšvartis                                                    bloga lenta, rąsto nuopjova
Plincee                                                       blynai
Plienys                                                        dūmų kietosios dalelės
Papliopti                                                      pradėti rujoti, arba nesivaldyti
Pavietrė                                                      didelė smarvė
Patarmasas                                                  toks padažas
Petra rakta                                                  raktažolė
Prėklus                                                       įkyrus
R
Rakondaa                                                    indai
Rėjė                                                           kluonas
Patpiedė                                                     rato stipinai
Rėitaa                                                         blauzdos
Raudė                                                        kuoja(žuvis)
Rinkis                                                          krosnies dalis skirta uždengimui
Rags stuojė                                                 atėjo laikas veršiuotis(apie gyvulius)
Rungaa                                                       atramos vežimo šonams
Ravs                                                           griovys
Rėndielis                                                     katilas
Rokšmyžė                                                    keiksmažodis
Rolis                                                           volas
Ratavuotė                                                   gelbėti
Ratu, ratu                                                   ploti rankomis
Roikis                                                          sijonas
Regstis                                                       tinklinė pintinė pirkiniams
Ruozvelkis                                                   pjūklas lentoms išpjauti
Raišus                                                         šlubas
Rasietaas                                                     galbūt
Ručkolis                                                      storgalis
S
Stimbarys                                                    stagaras
Spėlga                                                        segtukas plaukams
Sprėgis                                                       segtukas plaukams
Spaustuvė                                                   vystyklas
Skrabals                                                      senis, persenęs
Skoteklis                                                     instr. Bulvėms skusti
Siorbielie                                                     dėlė
Smarkus                                                      energingas
Sugįžės                                                       pradėjęs rūgti pienas
Sklastymas                                                  ..
Skabyti                                                       skinti
Siostė                                                         žaisti
Spėtrytė                                                     smarkiai žiūrėti
Sonpovas                                                    supuvę
Spaciera                                                      išeiga
Skypaa                                                       įstrižai
Skarbs                                                        turtai
Soktis                                                         užsukamas kamštis
Suomyžėnis                                                 šlapinimosi vieta
Sokti druotį                                                 kiaulei į knyslį įdėti met.vielą
Saidoks                                                       lankas, šautuvas
Skreta                                                        sterblė
Staibis                                                        blauzda, koja
Striobis                                                       žemas žmogus
Skersis                                                        kryžmė, kryžius
Skala                                                          pliauskelė
Slinkis                                                         tinginys
Smaigstytėis                                                lysti kur nereikia
Stypynės                                                    kojokai
Stuorauns                                                   taupus, rūpestingas
Strioks                                                        baimė, nerimas
Sutėžės                                                      nevykęs, žioplas
Smagee                                                      sunku
Sietinis                                                        cukrinis burokas
Soskis                                                         niežai
Staipytėis                                                    puoštis
Smolčius                                                     taukai
Sobėnplakis                                                 dviratis
Skrėndla                                                     netvarkinga moteris
Stalds                                                         tvartas
Skrabėnė                                                    metalinė dėžutė
Stainės                                                       arklidės
Stongas                                                      sąrėmiai
Skaržytė, struošytė                                       drausminti
Staunee                                                     dažnai
Spėrgotė                                                    trintos kanapės, sėmenys
Sopotės                                                      sutinęs
Stainėnis                                                     stiprus, tvirtas
Supkas                                                       kaliošai
Skersielis                                                     kirstukas(pelė)
Skūstė                                                        taupyti
Spangtė                                                     svaigti(nuo alkoholio)
Spoktis                                                       sąsaga
Spruoklė                                                     įplyšimas
Stavuotė                                                    pajėgti
Stuotkaa                                                     indai
Straitėis                                                      puoštis
Skadaa                                                       laiptai(lauke)
Statee                                                        tiesiai
Š
Šakums                                                       tarpkojis
Šešoulietis                                                   šešėlis
Šmolis                                                         beragis gyvulys
Šouva                                                         drevė
Štikyti                                                         taikyti, spėlioti
Šakakalee                                                    malkos
Šliedės                                                        rogės
Štončka                                                      kaspinas
Šolėnė                                                        šulinys
Šmokolninks                                                spekuliantas        
Špuogs                                                       varnėnas
Špogininčė                                                  inkilas
Šnekietė                                                     kalbėti
Šieps                                                          spinta
Šlamaa                                                        šiukšlės
Šėršūns                                                      širšė
Šoplė                                                         lentyna
Špėkolaa                                                     akiniai
Štyvs                                                          stiprus vyras
Šiedninks                                                    čiūžinys
Šliega                                                         kūjis(medinis)
Štėmpelis                                                    metalinis kuolas
Švakaa                                                        blogai
Šliosus                                                        gabalas
Šarončius                                                    laumžirgis
Šlėngės                                                      durų rėmai
Šūku liektė                                                  bėgti šuoliais
Šmots                                                        gabalas
Šotintė                                                       perkeltine prasme-važiuoti, judėti
Šapoustis                                                    ūsuotas vyras
Šalėp                                                          šalia
Šliupštoks                                                    staliaus spaustuvai
Šleikos                                                        petnešos
Špoulė                                                       ritė
Šalbirka                                                       liemenė
Šamarliaks                                                   košės rūšis
Šatraa                                                        virbai
Špiekiai                                                       dviračio ratų stipinai
Šabalbonaa                                                  pupelės
Šlonkaa                                                       sąnariai
Šlebė                                                         suknelė
Šėkšna                                                       oda
Šliopintė                                                     srėbti
T
Taronkis                                                      krepšys šienui
Taukšuotė                                                  būti matomam, ryškėti
Trokintė                                                     trukdyti
Tūbaa                                                        veltiniai
Trepaa                                                       laiptai
Tagac                                                         taigi
Trūbicos                                                     tinklas
Tumpinės(pirštinės)                                      bepirštės pirštinės
Taigavuotė                                                  taikyti, -is
Tėvs                                                          plonas
Tyraa                                                         raistas
Torou                                                         pro čia
Teep                                                          taip
Tapšans                                                      kušetė
Truopnee                                                   tikrai+ rimtai
Tonkee                                                      dažnai
Tintė                                                          plakti(galąsti)dalgį
Tamburka                                                   vašelis nerimui
Tūravuotė                                                   palaikyti
trakropė                                                     durnaropė
Trakti                                                         dūkti
Trinka                                                         kaladė
Tarpėks                                                      daržinės dalis-įvažiavimas
Trėkuojatis                                                  katilas
Tūtis                                                          žindukas
Trants                                                        sugedęs, blogas
U
Uštrėns                                                       seni lašiniai
Ūktėis                                                         niauktis
Užolksmis                                                    šešėlis
Užiedis                                                        ėdžios
Uzdenis                                                       apynasris gyvuliams
(ba) užtūras                                                nesusilaikąs žmogus
V
Vaksytė                                                      barti
Vadaluotė                                                   volioti
Viepūtėnis                                                   sniego pusnis
Valiūks                                                        tinginys, apgavikas
Vuotegs, vuotkuotis                                     botagas
Valog                                                           šalia
Vombuolės                                                  jonvabalis
Vašuolklee                                                   raudonieji serbentai
Varaunus                                                    sandarus
Vedu, veddvė                                              mudu, mudvi
Veizietė                                                      žiūrėti
Vėndzytė                                                    rūkyti(mėsą)
Vieratis                                                       ėriukas
Vėišietė                                                      vaišintis, švęsti
Vėštkuojee                                                 tekšės
Vuoga                                                        vežimo dalis, arkliui pririšti
Vijūns                                                         upinė nėgė
Vošėkėnis                                                   lepšis(grybas)
Vydelčė                                                      šakutė
Vėkada                                                       lauko tualetas
Varstuots                                                    staliaus darbo stalas
Viliuoryba                                                    stora moteris
Varlaruomis                                                  mažas peiliukas
Večerė                                                       vakarienė
Vestė ruoda                                                kalbėtis
Vaivuoraa                                                    girtuoklės
Vainėksegis                                                 pabrolys, pamergė
Varluožis                                                     buožgalvis
Vištytee                                                      viščiukai
Z
Zaunytė                                                      taukšti niekus
Zaptas                                                        lūpos
Zgrebnus                                                    vikrus
Zoikis                                                          kiškis
Zedlius                                                        suolas
Zomkaa                                                      užraktai
Zvanaa                                                       ratlankiai
Zaras                                                          tuoj
Zbitka                                                         pokštas                                
Zajuops                                                      kvailumo priepuolis
Ž
Žombs                                                        skvernas
Žiuogris                                                       pinta tvora
Žygioutėis                                                   šerti gyvulius
Žiuogspėra                                                  pjuvenos
Žekryšis                                                      kojaraištis                             
Žmuogšala                                                   speigas
Žekės                                                         kojinės
Žiuokis                                                        įlanka
Žliogė                                                         purvynas
Žombis                                                        arklas
Žėmėlžie                                                     neapsiveršiavusi (gyvulys)
Žags                                                           šieno kūgis
Žielavuotė                                                   gailėtis, liūdėti mirus
Žėrkavuonė                                                 kilpa, skylė sagai
Žyčiuotė                                                     paskolinti
Žosinkolee                                                   nendrės
Žvėzdros                                                     stambus žvyras
Žniogis                                                        virvė kiaulei gaudyti,
Žagata                                                       šarka              
 
Kuršių kalba
 
 
 
,,nossen thewes cur thu es delbas sweytz gischer tho wes wardes penag munis tholbe mystlastilbi tolpes prahes girkade delbeszine tade symmes semmes worsunii dodi mommys an nosse igdemas mayse unde gaytkas pames mumys nusze noszeginu cadmes pametam musen prettane kans newede munis lawnā padomā swalbadi munis nowusse loyne,,
Prūsų kronika ,1526
 
-Mūsų (Nūsūn) teve, kuris tu esi debesyse?, šventas lai tavo vards, peinak mumis tava mīlastība, tava ,,,,,,
 Kuršiu  kalbai būdingi dvibalsiai an, en, in, un ( Palanga, Kandava, Venta, Būtinge, Alsunga, Dundaga, Skrunda),  ei, pvz, deina, peins (latv. diena, piens). Taippat dvibalsis ai, pvz.. raikstas (rieksts). Manoma, kad kuršių kalba buvo artimesnė vakarų baltams, tik dėl intensyvių kontaktų su finais ir rytų baltais ji sparčiai modernėjo. Priebalsiai š, ž kuršių kalboje jau buvo virtę s, z, minkštieji k, g – atitinkamai c, dz. Dėl lyvių kalbos įtakos kuršių kalboje kirtis buvo atitrauktas į pradžią, buvo prasidėjęs nekirčiuotų galūnių nykimas. Tačiau kuršiai (kaip ir prūsai su jotvingiais) turėjo išlaikę dvigarsius an, en, in, un, senąjį baltų dvibalsį ei, tebetarė ir baltiškąjį ā (dabartinį žemaičių uo, lietuvių o), neturėjo t, d / č, dž kaitos (plg. jautis / jaučio).
Kuršių kilmės vietovardžiams būdingos priesagos -ng- (ją turėjo ir jotvingiai), pvz., Palanga, Kretinga, Būtingė, Alsunga, -al-, pvz., Žemalė, Kretingalė, Upalė. Išlikęs senovinis ei tarimas: peins ‘pienas’, deina ‘diena’, platesnį trumpųjų i, u tarimą: mešks ‘miškas’, bova ‘buvo’, taip pat kirčio atitraukimas į žodžio pradžią. Latvių kuršiškoms patarmėms būdingas dvigarsių an, en, in, un tarimas, užsilikęs ir Kuršo vietovardžiuose (kitur latviai tuos garsus išvertę atitinkamai į uo, ie, ī, ū), plg. Dundaga, Gramzda, Kandava, Skrunda, Venta. Latvių kalboje yra kuronizmų su daugeliu atvejų išlaikyta kuršiška fonetika, pvz., dzintars ‘gintaras’, leitis ‘lietuvis’, menca ‘menkė’, rinda ‘eilė’, zaķis ‘zuikis’, venteris ‘toks žvejybos įrankis’, pīle ‘antis’, cīrulis ‘vyturys’ Tappat  ale, ele ,pvz., Kretingale, Nogale, Sabele (latv. Sabile, Kabile)
 
KRETINGIŠKIAI DOUNININKAI

 
Kretingiškių dounininkų gyvenama teritorija
iš ,,Centrinė šiaurės žemaicių kretingiskių tarmė. Z.Babickienė, B.Jasiūnaitė, A.Pečeliūnaitė,R.Bagužytė, Baltos
lankos, 2007,Vilnius.''
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


Pietų Kuršas-Ceklio žemėIstorijos vingiaisNaujienosŽodynėlisPasiskaitymaiŽemėlapiaiNaudingos nuorodosEnglishIš spaudos ir iš metraščiųAtvaizdų galerijaDiskusijos